SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI

autor: | 29. 8. 2022 | 0 komentářů

Obec Dívčí Hrad zveřejňuje smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci.