S velkým zármutkem jsme ve středu 26. dubna 2023 přijali zprávu o úmrtí pana Jana Mruzíka.

Jan Mruzík patřil k nejaktivnějším občanům obce, když se od začátku devadesátých let angažoval v rozvoji obce jako zastupitel, kterým byl až do podzimu roku 2022. V letech 1994 až 1996 zastával i post starosty Dívčího Hradu. Nesmazatelnou stopu zanechal i v místním sboru dobrovolných hasičů, který dlouhá léta úspěšně vedl.

Jan Mruzík byl velmi přátelský, upřímný a obětavý člověk, který byl připraven každému pomoci. Tímto mu věnujme tichou vzpomínku a poděkování za to, co pro Dívčí Hrad a jeho občany vykonal.

Virtuální prohlídka obce

Celý Dívčí Hrad můžete mít jako na dlani.
Prohlédnout Dívčí Hrad

zde ...

Pro naše děti

Mateřská škola Dívčí Hrad

Archivy