Štěpkovač
nám
pomůže!

Pracovníci obce musí v sezóně udržovat desítky hektarů zelených ploch včetně křovin a stromů a 117 hektarů lesních porostů. Obec proto uvítala možnost zapojit se do společného projektu Mikroregionu Krnovsko s názvem „Separace odpadů v obcích Mikroregionu Krnovsko“ reg. č. CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_104/0009687 financovaného z Operačního programu Životní prostředí. Dnes byl obci dodán štěpkovač.

Díky štěpkovači se urychlí zpracování větví z keřů a stromů v obci. Tím se ušetří čas při údržbě zeleně a obec získá štěpku, kterou bude moci využít při údržbě záhonů a stromů kolem obecního úřadu či bytových domů v centru obce.

 

Virtuální prohlídka obce

Celý Dívčí Hrad můžete mít jako na dlani.
Prohlédnout Dívčí Hrad

zde ...

Pro naše děti

Mateřská škola Dívčí Hrad

Archivy