STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU OBCE DÍVČÍ HRAD NA OBDOBÍ 2022-2038

autor: | 14. 12. 2020 | 0 komentářů

Střednědobý výhled rozpočtu obce Dívčí Hrad projednalo Zastupitelstvo obce Dívčí Hrad dne 30. listopadu 2020 a schválilo svým usnesením č. 9/13 – 2020.