STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU OBCE DÍVČÍ HRAD NA OBDOBÍ 2023-2038

autor: | 11. 7. 2022 | 0 komentářů

Střednědobý výhled rozpočtu obce Dívčí Hrad projednalo Zastupitelstvo obce Dívčí Hrad dne 29. června 2022 a schválilo svým usnesením č. 4/22 – 2022.