STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU OBCE DÍVČÍ HRAD NA OBDOBÍ 2023-2038

autor: | 27. 12. 2021 | 0 komentářů

Střednědobý výhled rozpočtu obce Dívčí Hrad projednalo Zastupitelstvo obce Dívčí Hrad dne 13. prosince 2021 a schválilo svým usnesením č. 9/19 – 2021.