Tři králové
prošli
obcí

V sobotu 6. ledna, přesně na svátek Tří králů, zavítali do Dívčího Hradu tito poslové štěstí a zdraví, aby společně s představiteli obce popřáli všem občanům hodně zdraví, štěstí a pohody v roce 2018. Sebou nesli pokladničku, do které vybírali finanční příspěvky na pomoc potřebným v rámci Tříkrálové sbírky, kterou každoročně pořádá Charita České republiky.

Virtuální prohlídka obce

Celý Dívčí Hrad můžete mít jako na dlani.
Prohlédnout Dívčí Hrad

zde ...

Pro naše děti

Mateřská škola Dívčí Hrad

Archivy