Tři králové
prošli
obcí

V sobotu 6. ledna, přesně na svátek Tří králů, zavítali do Dívčího Hradu tito poslové štěstí a zdraví, aby společně s představiteli obce popřáli všem občanům hodně zdraví, štěstí a pohody v roce 2018. Sebou nesli pokladničku, do které vybírali finanční příspěvky na pomoc potřebným v rámci Tříkrálové sbírky, kterou každoročně pořádá Charita České republiky.