Už máme
uděláno,
už máme
hotovo …

Projekt „Zateplení bytových domů v Dívčím Hradě“ byl k 30. 9. 2019 ukončen. Firma AF Stav Krnov s.r.o. odevzdala zástupcům obce zhotovené dílo. Projekt probíhal v letech 2018 a 2019 a byly zatepleny obálky a stropy suterénů bytových domů č. p. 102, č. p. 103, č. p. 104 a č. p. 110. Zároveň byla zateplena střech bytovédho domu č. p. 110.

Na realizaci projektu se finančně podílel svým příspěvkem Integrovaný regionální operační program a finančně přispěl rovněž Moravskoslezský kraj. Celkové náklady stavebních prací činí 6.388.038,38 Kč.

Děkujeme tímto všem, kteří se na přípravě a realizaci projektu podíleli. Byl odveden obrovský kus práce a věříme, že nájemníci ocení úsporu nákladů za vytápění svých bytů.

IROP

Projekt „Zateplení bytových domů v Dívčím Hradě“ financován z rozpočtu Integrovaného regionálního operačního programu.

 

 

Projekt „Zateplení bytových domů v Dívčím hradě“ byl financován z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Virtuální prohlídka obce

Celý Dívčí Hrad můžete mít jako na dlani.
Prohlédnout Dívčí Hrad

zde ...

Pro naše děti

Mateřská škola Dívčí Hrad

Archivy