V uplynulých měsících byl v bytovém domě č. p. 110 v Dívčím Hradě vyměněn zastaralý neekologický kotel na uhlí za nový ekologický kotel na peletky s automatickým přikládáním. Spolu s tím byly vyměněny v jednotlivých bytech radiátory a rozvody tepla. To vše díky finanční dotaci Integrovaného regionálního operačního programu a Státnímu fondu životního prostředí České republiky.

 

Projekt byl realizován v rámci výzvy č. 78 Energetické úspory v bytech III z Integrovaného regionálního operačního programu. Výše dotace činí 31,5% z uznatelných nákladů. Další finanční prostředky ve výši 68,5% z uznatelných nákladů poskytne Státní fond životního prostředí České republiky v rámci tzv. Kotlíkových půjček v cíli 2.

 

Celkové náklady na realizaci projektu se vyšplhaly na 1.162.093,44 Kč bez DPH.

Náklady na realizaci projektu byly spolufinancovány Evropskou unií prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu. Současně byl projekt spolufinancován ze Státního fondu životního prostředí České republiky. 

Virtuální prohlídka obce

Celý Dívčí Hrad můžete mít jako na dlani.
Prohlédnout Dívčí Hrad

zde ...

Pro naše děti

Mateřská škola Dívčí Hrad

Archivy