Na projektech
makáme
i v zimě

Během zimních měsíců se může občanům a návštěvníkům obce zdát, že se rozvoj obce zastavil. V obci se nerealizují žádné stavby, pracovníků VPP je jen pár a starosta furt jen sedí i po večerech na úřadě. Opak je ale pravdou a právě v kancelářích obecního úřadu se nyní odehrává doslova papírová válka!

I když již jsou vybráni dodavatelé na stavbu chodníků v obci a na stavbu čističky odpadních vod u bytových domů, je třeba vybrat firmu, která bude na stavby dohlížet, tzv. technický dozor investora. Jsou proto vedena jednání s potenciálními firmami, protože chceme, aby byla kontrola opravdu důsledná a byly dodrženy všechny technologické a stavební postupy dle projektových dokumentací.

Dalšími projekty, kterým se intenzivně věnujeme, jsou vybudování výrobní haly na Sádku a výstavba rodinného domu naproti mateřské školy. I když se to nezdá, samotné dokončení projektových dokumentací dá nejen projektantům, ale i zastupitelům obce moře práce! A to jsme se ještě nedostali do fáze výběru dodavatele jednotlivých staveb a pak do výstavby nakonec do fáze vyúčtování dotací s Moravskoslezským kraje, který na každý projekt přispěl částkou 3.000.000,-Kč. To pak bude práce ještě víc …

V nejbližších dnech se rozběhnou práce na projektu revitalizace zeleně a pozemků kolem vodárny u obecního úřadu. V rámci realizace projektu „Zlepšení funkčního stavu zeleně“ podpořeného ze Státního fondu životního prostředí České republiky vznikne na těchto pozemcích místo pro relaxaci a odpočinek spolu s otevřeným wifi připojením v rámci projektu WiFi4EU. A v rámci relaxace budete moci obdivovat stovky letniček, trvalek, projít se po mlatových chodnících či si odpočinout v zastřešeném altánku.

Samostatnou kapitolou příprav a toho, co nám na úřadě, zastupitelům a výborům zabírá hodně času, je příprava a organizace kulturních, společenských a sportovních akcí v obci. Sami jste mohli zažít perfektně zorganizovaný a připravený Obecní bál na konci ledna. V únoru chystáme Rej masek, v březnu oslavu Mezinárodního dne žen, v květnu stavění a kácení máje a v červnu nás čeká historicky první domovní setkání německých rodáků a jejich potomků v Dívčím Hradě (Heimattreffen v Dívčím Hradě). V rámci této slavnostní akce, která se uskuteční 20. 6. 2020, se uskuteční i poklepání na základní kámen Rozhledny českoněmeckého přátelství na Dubovci a svou účast již potvrdil hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák a náměstek hejtmana Jan Krkoška. A další významné osobnosti čekáme i z Německa …

No a samozřejmě hledáme další finanční zdroje na realizaci potřebných projektů:
– připravujeme podklady pro projektovou žádost do Integrovaného regionálního operačního programu na výměnu nevyhovujícího kotle na uhlí v domě č. p. 110 za moderní ekologický kotel s automatickým přikládáním na peletky,
– v centru obce od obecního úřadu směrem pod zámek není vodovod, takže hledáme finanční zdroje na jeho výstavbu (projektovou dokumentaci a stavební povolení už máme),
– od domu č. p. 100 k obchodu a v úseku od mateřské školy k Dřevojánkům jsme naplánovali rekonstrukci vodovodu, ale nemáme dostatečné finance. Takže i na tuto akci hledáme externí zdroje,
– připravujeme již FESTIVAL POD ZÁMKEM 2021 – oslovujeme potenciální kapely a sestavujeme hudební program. Ale není to levné zajistit populární kapely, takže i na uspořádání festivalu sháníme finanční zdroje,
– chceme provést poslední rekonstrukci mateřské školy, a to vstupní haly, dřevěných obložkových zárubní a dveří, schodiště a okna nad schodištěm. Celkové náklady se budou pohybovat kolem půl milionu korun. Snad se nám podaří finance získat z MAS Rozvoj Krnovska v roce 2021.

A pokud jsme na začátku avizovali, že na obecním úřadě probíhá papírová válka, tak je to nejen kvůli všem výše uvedeným aktivitám, ale i díky běžné administrativě spojené s chodem obce, zastupitelstva obce a obecního úřadu, činnosti výborů, práce VPP, správou majetku obce a hlavně díky novým a novým povinnostem, které na nás kladou ministerstva, vláda a další ústřední úřady.

Nás na úřadě a v zastupitelstvu ale tato práce baví. A až se na podzim projdeme po chodnících ve středu obce nebo spustíme čistírnu odpadních vod a nebo se projdeme v hotové výrobní hale na Sádku, tak si řekneme: JO, TO PAPÍROVÁNÍ SE VYPLATILO !!!

 

 

 

 

 

 

Virtuální prohlídka obce

Celý Dívčí Hrad můžete mít jako na dlani.
Prohlédnout Dívčí Hrad

zde ...

Pro naše děti

Mateřská škola Dívčí Hrad

Archivy