VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI

autor: | 16. 2. 2022 | 0 komentářů

Obec Dívčí Hrad zveřejňuje veřejnoprávní smlouvu, kde příjemcem návratné finanční výpomoci je Studio STA – multimediální agentura o.p.s.