Ve dnech 27. – 29. května 2022 jsme v Dívčím Hradě opět po čtyřech letech přivítali naše německé přátele – rodáky a jejich potomky. Sešli jsme se spolu s občany Dívčího Hradu a Osoblažska v rámci historicky prvního domovního setkání – Heimattreffen.

 

Spolupráce s německými rodáky a jejich potomky byla obnovena pro několikaleté pauze v roce 2017 a 2018 obnovou památníku v Životicích a setkáním v rámci „Vzpomínkové procházky Životice – Sádek – Dívčí Hrad 1918 – 2018.“ Díky této vydařené akci následně obec získala finance od německých přátel, Moravskoslezského kraje a Česko-německého fondu budoucnosti na opravu památníku obětem 1. světové války v Dívčím Hradě u strojíren ISMM & Jan Bacho, a.s. Jako poděkování německým přátelům za jejich finanční dar jsme na rok 2022 připravili a uspořádali historicky první tzv. Heimattreffen. V pátek 27. května 2022 si němečtí přátelé prohlédli Hornické muzeum Landek, Katedrálu Božského Spasitele v Ostravě a industriální areál Dolní oblasti Vítkovic.

 

Hlavní program Heimattreffen se uskutečnil v sobotu 28. května 2022 v Dívčím Hradě. Všechny hosty, spoluobčany obce a německé přátele přivítal u zrestaurovaného památníku obětem 1. světové války v Dívčím Hradě starosta obce Mgr. Jan Bezděk. Vyjádřil radost nad tím, že se všichni společně po čtyřech letech v Dívčím Hradě setkávají a poděkoval za jejich finanční a morální podporu. Za německé přátele se slova ujal Dr. Rainer-Udo Steck. Ten poděkoval za obnovu památníku a za to, že se obec tak pečlivě stará o odkaz jejich předků. Všichni společně si pak vyslechli zdravici senátora Senátu Parlamentu České republiky MUDr. Ladislava Václavce. Na závěr požehnal památníku a modlitbu pronesl jáhen Marcel Jedelský.

 

Program Heimatterffen 2022 pokračoval na zámku Dívčí Hrad vystoupením dětí z místní mateřské školy, přednesem Slezské hymny v podání Karolíny Spurné a vystoupením cimbálové muziky Opavští hudci. Kdo chtěl, mohl si prohlédnout zámek Dívčí Hrad, přičemž prohlídku v německém jazyce vedl tým tlumočníků ve složení Dr. Milan Pišl, Bc. Nelli Niessnerová a Bc. Lea Macíková, kteří zajišťovali česko-německou komunikace během celé akce. Po prohlídce zámku se všichni sešli na sále Kulturního domu Dívčí Hrad. Dr. Steck zavzpomínal na vyprávění své matky o tom, jak zde již v minulosti občané slavili různé slavnosti a kulturní akce a poděkoval zastupitelstvu obce a spoluobčanům Dívčího Hradu za to, že sál zrekonstruovali a udržují tyto důležité tradice. Starosta Bezděk vzpomenul svou účast na Heimattreffen v německém Neuleru v říjnu 2018, kde se setkal s otevřenou náručí
a mohl si promluvit s rodáky z Dívčího Hradu a jejich potomky. Všichni společně si pak dali vynikající oběd z kuchyně Restaurace Nostalgie.

 

Celé první domovní setkání v Dívčím Hradě bylo zakončeno na vrchu Dubovec. Zde plánuje obec vystavět Rozhlednu přátelství, ze kterého bude z výšky 25 metrů vidět do širokého okolí včetně polského příhraničí. Starosta Bezděk spolu s dr. Steckem, senátorem MUDr. Ladislavem Václavcem, poslancem Michalem Ratiborským a zastupitelkou obce Zdeňkou Spurnou poklepali na základní kámen Rozhledny přátelství na Dubovci. Následně se všichni přesunuli na Pivní slavnosti, které se konaly u obecního úřadu a návštěvníci mohli ochutnat piva regionálních pivovarů Nachmelená opice a Hasič a piva pivovarů Radegast, Ostravar a Svijany.

 

V neděli jsme pro německé přátele nachystali program v Hlince – setkání u zrestaurovaného Rytíře z Hlinky, procházku na hřbitov a prohlídku jeho německé části, na které nyní probíhá 1. etapa obnovy náhrobků. Následoval společný oběd, promítání filmu, přátelské posezení a prohlídka kostela sv. Valentýna. V pozdním odpoledni se všichni přesunuli na sál Kulturního domu v Dívčím Hradš na společný koncert českých a německých hudebníků.

 

Koncert u příležitosti Heimattreffen 2022 uspořádala Základní umělecká škola Město Albrechtice s německými umělci pod vedením zpěvačky Daniela Röthlingshöfer-Müller. Postupně vystoupili na jevišti žáci umělecké základní školy a ve druhé části koncertu také němečtí umělci se svým pásmem „O růžích a lásce“. Po skončení koncertu se všichni sešli u rautu a vína v družném rozhovoru.

 

Heimattreffen 2022 byl opět skvělou akcí v Dívčím Hradě. Všichni němečtí přátele byli z Dívčího Hradu, jeho občanů a programu setkání nadšení. Opět se potvrdilo, že česko-německá spolupráce je v Dívčím Hradě na vysoké úrovni a bude pokračovat i v dalších letech.

 

Starosta obce děkujeme všem, kteří se akcí zúčastnili, především za milá setkání s německými přáteli a rozhovory s nimi. Zvláštní poděkování patří týmu tlumočníků pod vedením Dr. Milana Pišla, členům Sboru dobrovolných hasičů Dívčí Hrad, členkám Kulturního výboru Zastupitelstva obce Dívčí Hrad spolu a dalším občankám a občanům obce a zaměstnankyním a zaměstnancům obecního úřadu za jejich obětavou pomoc. Velké poděkování patří Česko-německému fondu budoucnosti za finanční příspěvek na konání Heimattreffen 2022.

Zdroj fotografií: p. Sýkorová Alena, p. Spurná Zdeňka

Virtuální prohlídka obce

Celý Dívčí Hrad můžete mít jako na dlani.
Prohlédnout Dívčí Hrad

zde ...

Pro naše děti

Mateřská škola Dívčí Hrad

Archivy