Výlet do Dinoparku!

V sobotu 4. června 2022 uspořádala Obec Dívčí Hrad v rámci dne dětí autobusový zájezd do Dinoparku v Ostravě. Rodiny s dětmi se mohly na výlet přihlašovat na obecním úřadě po celý květen a poslední místa byla obsazena pár dnů před odjezdem. Věříme, že se výlet vydařil a že si ho všichni zúčastnění užili. Za fotografie děkujeme naší zastupitelce, paní Zdeňce Spurné.

.

.

Virtuální prohlídka obce

Celý Dívčí Hrad můžete mít jako na dlani.
Prohlédnout Dívčí Hrad

zde ...

Pro naše děti

Mateřská škola Dívčí Hrad

Archivy