Vzpomínková
procházka
1918

2018

V sobotu 23. června 2018 se v Dívčím Hradě uskutečnila Vzpomínková procházka 1918 – 2018, čímž si nejen místní občané, ale i přespolní, hosté a potomci německých rodáků připomněli 100 let od vzniku Československa a konce 1. světové války.

Akce začala v místní části Životice, kde byl odhalen nově zrenovovaný památník obětem 1. světové války. Následně vyrazil průvod obcí do místní části Sádek k památníku obětem světových válek. Procházka byla zakončena v Dívčím Hradě u památníku obětem 1. světové války od známého sochaře Josefa Obetha.

Po skončení procházky byla na sále kulturního domu slavnostně pokřtěna kniha „Dívčí Hrad 1918 – 2018“ mapující vývoj obce v posledních 100 letech.

Děkujeme všem, kteří se na organizaci a průběhu akce podíleli. Zvláště děkujeme Česko-německému fondu budoucnosti a potomkům německých rodáků, kteří se na renovaci památníku v Životicích finančně podíleli. A poděkování patří také panu senátorovi MUDr. Ladislavu Václavcovi a panu poslanci Michalu Ratiborskému za jejich účast na slavnostním odhalení památníku.

Vydání publikace „Dívčí Hrad 1918 – 2018“ byla vydána v rámci projektu „Vydání publikace ke 100 letému výročí vzniku ČSR“ podpořeného z Ministerstva kultury České republiky.

 

 

 

Oprava památníku v Životicích byl finančně podpořena Česko-německým fondem budoucnosti.

Virtuální prohlídka obce

Celý Dívčí Hrad můžete mít jako na dlani.
Prohlédnout Dívčí Hrad

zde ...

Pro naše děti

Mateřská škola Dívčí Hrad

Archivy