Zápis
dětí
do mateřské
školy

Oznamujeme tímto termín zápisu dětí do mateřské školy. Termín zápisu je stanoven na středu 2. května 2018 a více informací zde …