Zápis
dětí
do mateřské
školy

Oznamujeme tímto termín zápisu dětí do mateřské školy. Termín zápisu je stanoven na středu 2. května 2018 a více informací zde …

Virtuální prohlídka obce

Celý Dívčí Hrad můžete mít jako na dlani.
Prohlédnout Dívčí Hrad

zde ...

Pro naše děti

Mateřská škola Dívčí Hrad

Archivy