Dne 19. 10. 2022 se v zasedací místnosti na obecním úřadě Dívčího Hradu konalo ustavující zasedání Zastupitelstva obce Dívčí Hrad pro volební období 2022 až 2026. Bylo zahájeno státní hymnou České republiky. Předseda volební komise, Jan Böhm, přítomné obeznámil o výsledcích voleb. Všichni členové ZO složili stanovený slib. Poté byl zvolen starosta a místostarosta obce, kterými se stali Mgr. Jan Bezděk (uvolněný starosta), Grigor Čaflakis (neuvolněný místostarosta). Dále zastupitelé zřídili Kontrolní výbor, jehož členkami jsou Irena Žídková (předsedkyně), Anna Zajícová, Jana Pedacková a Finanční výbor, jehož členkami jsou Kateřina Foldynová (předsedkyně), Marcela Žaloudíková a Lenka Doričáková. Zároveň zastupitelé zřídili Výbor pro sport, kulturu a hasiče, jemuž předsedá Zdeňka Spurná a členkami jsou Zdeňka Bezděková, Jana Sulková, Bc. Jana Táborská. a Eva Štefková.

Foto: Zdeňka Spurná

Virtuální prohlídka obce

Celý Dívčí Hrad můžete mít jako na dlani.
Prohlédnout Dívčí Hrad

zde ...

Pro naše děti

Mateřská škola Dívčí Hrad

Archivy