Zateplení
bytových
domů
v Dívčím
Hradě
Obec Dívčí Hrad jako majitelka bytových domů v centru obce připravila v letech 2016 a 2017 projektovou dokumentaci na zateplení těchto bytových domů s cílem snížit energetickou náročnost těchto domů. Díky těmto úpravám by nájemníci ušetřili až třetinu nákladů na vytápění. V roce 2017 byla na provedení zateplovacích prací získána dotace z Integrovaného regionálního operačního programu a z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Popis provedených prací:

BD č.p. 103 – provedení zateplení vnějšího pláště budovy systémem ETICS s šedým EPS tl. 100mm se zakladácím pásem minerální vaty se silikonovou omítkou. Sokl je z polystyrénu XPS t. 80mm s mozaikovou omítkou. Dále provedení zateplení stropu 1. PP minerální vatou tl. 80mm do zavěšeného SDK včetně povrchové úpravy a vymalování. Výměna 7ks sklepních oken za plastová, oprava garážových vrat nátěrem. Provedení okapového chodníku z kačírku a betonových obrubníků. Oprava dřevěného zastřešení vchodu do sklepa a provedení nového dřevěného zábradlí v lodžiích. Výměna střešních žlabů, svodů a části hromosvodů.

BD č.p. 110 – provedení zateplení vnějšího pláště budovy systémem ETICS s šedým EPS tl. 140mm se zakladácím pásem minerální vaty se silikonovou omítkou. Sokl je z polystyrénu XPS t. 100mm s mozaikovou omítkou. Dále provedení zateplení stropu 1. PP minerální vatou tl. 100mm do zavěšeného SDK včetně povrchové úpravy a vymalováním. Výměna všech sklepních oken za plastová a vstupních dveří do uhelny za plastové. Provedení nového opřístřešku z dřevěných prvků včetně zastřešení a odvodu srážkových vod. Zateplení půdního prostoru minerální vatou tl. 180mm. Provedení okapového chodníku z kačírku a betonových obrubníků. Provedení opravy venkovního požárního žebříku. Výměna střešních žlabů, svodů a části hromosvodů.

 

Struktura financování:

Celkové náklady na provedení 1 etapy:     2.777.573,93 Kč

Předpokládaná dotace z IROP:                        850.000,-Kč

Předpokládaná dotace z MSK:                       390.551,21 Kč

 

Projekt „Zateplení bytových domů v Dívčím Hradě“, reg. č. CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0005274 je financován z rozpočtu Integrovaného regionálního operačního programu.

 

Projekt „Zateplení bytových domů v Dívčím Hradě“ je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Virtuální prohlídka obce

Celý Dívčí Hrad můžete mít jako na dlani.
Prohlédnout Dívčí Hrad

zde ...

Pro naše děti

Mateřská škola Dívčí Hrad

Archivy