47/2021

Městský úřad Krnov, odbor výstavby a životního prostředí stanoví přechodnou úpravu provozu zde…

Virtuální prohlídka obce

Celý Dívčí Hrad můžete mít jako na dlani.
Prohlédnout Dívčí Hrad

zde ...

Pro naše děti

Mateřská škola Dívčí Hrad

Archivy