47/2021

Městský úřad Krnov, odbor výstavby a životního prostředí stanoví přechodnou úpravu provozu zde…

Virtuální prohlídka obce

Celý Dívčí Hrad můžete mít jako na dlani.
Prohlédnout Dívčí Hrad

zde ...

Pro naše děti

Mateřská škola Dívčí Hrad