47/2021

Městský úřad Krnov, odbor výstavby a životního prostředí stanoví přechodnou úpravu provozu zde…