51/2022

Mikroregion – Sdružení obcí Osoblažska prostřednictvím své členské obce Dívčí Hrad zveřejňuje návrh závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí za rok 2021 –

Návrh závěrečného účtu za rok 2021 zde…

příloha č. 1 – Plnění plánu činnosti na rok 2021 zde…

příloha č. 2 – Vyúčtování finančních vztahů, opis rozpočtových změn zde…

příloha č. 3 – Hlavní kniha analytická k 31. 12. 2021 zde…

příloha č. 4 – Inventarizační zpráva k 31. 12. 2021 MKR zde…

příloha č. 5 – FIN 2-12 M k 31. 12. 2021 zde…

příloha č. 6 – Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2021 zde…

příloha č. 7 – Rozvaha k 31. 12. 2021 zde…

příloha č. 8 – Příloha k 31. 12. 2021 zde…

příloha č. 9 – Přehled úvěrů, zápůjček k 31. 12. 2021 zde…

příloha č. 10 – Zpráva o přezkumu DSO Osoblažska za rok 2021 zde…

příloha č. 11 – Zprávy revizní a účetní komise 2021 zde…

Virtuální prohlídka obce

Celý Dívčí Hrad můžete mít jako na dlani.
Prohlédnout Dívčí Hrad

zde ...

Pro naše děti

Mateřská škola Dívčí Hrad

Archivy