111/2020

Komise pro pronájem a prodej majetku Obce Dívčí Hrad vyhlašuje záměr pronájmu části pozemku par. č. 112/1 v k. ú. Dívčí Hrad, obec Dívčí Hrad o výměře 273 m² za účelem zřízení zahrádky zde…