68/2021

Obec Dívčí Hrad zveřejňuje dle § 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů závěrečný účet Obce Dívčí Hrad za rok 2020 

Závěrečný účet za rok 2020 zde…

příloha č.1 – Hlavní kniha analytická zde…

příloha č.2 – Zpráva o provedené inventarizaci zde…

příloha č.3 – Opis rozpočtových změn zde…

příloha č.4 – Výkaz FIN 2-12 M zde…

příloha č.5 – Výkaz zisku a ztráty zde…

příloha č.6 – Rozvaha zde…

příloha č.7 – Příloha zde…

příloha č.8 – Výkazy příspěvkové organizace zde…

příloha č.9 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce zde…

 

 

 

Virtuální prohlídka obce

Celý Dívčí Hrad můžete mít jako na dlani.
Prohlédnout Dívčí Hrad

zde ...

Pro naše děti

Mateřská škola Dívčí Hrad

Archivy