88/2018

Městský úřad Krnov jako obec s rozšířenou působností zveřejňuje informace k termínu veřejného projednání k návrhu územní studie krajiny ORP Krnov zde …