16/2019

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, pobočka Bruntál oznamuje zahájení aktualizace BPEJ v katastrálním území Dívčí Hrad, obec Dívčí Hrad zde …

Virtuální prohlídka obce

Celý Dívčí Hrad můžete mít jako na dlani.
Prohlédnout Dívčí Hrad

zde ...

Pro naše děti

Mateřská škola Dívčí Hrad

Archivy