16/2019

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, pobočka Bruntál oznamuje zahájení aktualizace BPEJ v katastrálním území Dívčí Hrad, obec Dívčí Hrad zde …