21/2020

Zastupitelstvo obce Dívčí Hrad se na svém zasedání dne 11. března usneslo vydat tuto obecně závaznou vyhlášku zde…