21/2020

Zastupitelstvo obce Dívčí Hrad se na svém zasedání dne 11. března usneslo vydat tuto obecně závaznou vyhlášku zde…

Virtuální prohlídka obce

Celý Dívčí Hrad můžete mít jako na dlani.
Prohlédnout Dívčí Hrad

zde ...

Pro naše děti

Mateřská škola Dívčí Hrad

Archivy