48/2020

Obecní úřad Dívčí Hrad za účelem zvýšení informovanosti občanů o dění v obci zveřejňuje zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Dívčí Hrad ze dne 24. června 2020 zde …