91/2017

Mateřská škola Dívčí Hrad, příspěvková organizace zveřejňuje návrh rozpočtu organizace na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu organizace na léta 2019 – 2021 zde …