17/2018

Obec Dívčí Hrad zveřejňuje záměr pachtu částí pozemků v katastrálním území Dívčí Hrad obec Dívčí Hrad zde …

Virtuální prohlídka obce

Celý Dívčí Hrad můžete mít jako na dlani.
Prohlédnout Dívčí Hrad

zde ...

Pro naše děti

Mateřská škola Dívčí Hrad

Archivy