17/2018

Obec Dívčí Hrad zveřejňuje záměr pachtu částí pozemků v katastrálním území Dívčí Hrad obec Dívčí Hrad zde …