18/2018

Obec Dívčí Hrad zveřejňuje záměr prodeje pozemků v k. ú. Dívčí Hrad zde …