28/2018

Zastupitelstvo obce Dívčí Hrad na svém zasedání dne 18. dubna 2018 určilo, že pro volební období 2018 – 2022 bude počet členů Zastupitelstva obce Dívčí Hrad stejný, jako doposud, tedy 7 (slovy: sedm). Více informací zde …