33/2019

Městský úřad Krnov jako úřad obce s rozšířenou působností zveřejňuje tímto termín konání závěrečné prezentace územní studie krajiny zde …