ČOV
v
Dívčím
Hradě

Dívčí Hrad, 30. října 2020 – Obec Dívčí Hrad vlastní v centru obce celkem 6 bytových domů. Ty byly napojeny na nevyhovující jímky. Díky dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje proto v letošním roce vybudovali novou čističku odpadních vod se splaškovou kanalizací.

Obec v letech 2015 – 2019 postupně zrekonstruovala 4 bytové domy v centru obce, kdy byly zrekonstruovány interiéry domů, společných prostor a domy byly zatepleny. V letech 2019 a 2020 se zastupitelé zaměřili na vybudování čističky odpadních vod a splaškové kanalizace jak pro tyto zrekonstruované domy, tak i pro dva stávající bytové domy. „Již koncem roku 2018 jsme podali žádost do programu Drobné vodohospodářské akce 2019/2020 o finanční podporu našeho záměru výstavby,“ uvádí starosta obce Jan Bezděk. Žádost byla úspěšná a obec získala dotaci ve výši 2.775.000,-Kč.

Během letních měsíců stavební firma vybudovala zcela novou čističku odpadních vod a přivedla kanalizační stoku k jednotlivým bytovým domům. „Jsem velmi rád a chtěl bych ještě jednou poděkovat občanům obce, že měli trpělivost a rozkopaná obec jim až tak nevadila. Pro nás všechny to bylo velmi náročné období, ale všechno jsme zvládli a čistička byla k 15. září 2020 spuštěna,“ doplňuje Bezděk.

To, že je čistička odpadních vod a kanalizace vybudována dle stavebního povolení a v souladu s požadavky na výstavbu a provoz takového vodního díla, potvrdil 2. listopadu Městský úřad Krnov, který po kontrolní prohlídce a předložení potřebné dokumentace vydal kolaudační souhlas ke stavbě. „Uzavírá se tak několikaletá práce vedení obce. Moc děkuji Moravskoslezskému kraji za poskytnutí dotace, protože bez externích zdrojů bychom čističku nepostavili,“ uzavírá Bezděk.

Náklady stavby se vyšplhaly na částku 3.609.962,21 Kč bez DPH, Moravskoslezský kraj poskytl dotaci ve výši 2.701.021,65 Kč a obec financovala ze svého rozpočtu částku 908.940,56 Kč.

 

Více informací poskytne:

Mgr. Jan Bezděk, starosta obce

tel.: 554 650 013

 

Projekt „Čistička odpadních vod pro bytové domy v Dívčím Hradě“ byl v roce 2020 financován z rozpočtu Moravskoslezského kraje (smlouva č. 00969/2019/ŽPZ).

Virtuální prohlídka obce

Celý Dívčí Hrad můžete mít jako na dlani.
Prohlédnout Dívčí Hrad

zde ...

Pro naše děti

Mateřská škola Dívčí Hrad

Archivy