V měsíci srpnu 2021 došlo k instalaci dvou zobrazovacích radarů měřících rychlost projíždějících automobilů ve středu obce Dívčí Hrad. Tím došlo ke snížení rychlosti automobilů, protože se rychle jedoucí vozidla a jejich řidiči zalekli radarů, které mimo jejich rychlosti zobrazují i jejich státní poznávací značky.

 

Díky dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu prostřednictvím MAS Rozvoj Krnovska byly pořízeny zobrazovací rady a instalovány na rovný úsek ve středu obce u místního obchodu. „Řidiči v tomto úseku dosahují nejvyšší rychlosti v obci. Je tady ale velký pohyby chodců, kteří jdou kolem bytových domů do obchodu nebo na obecní úřad, a mnoho řidičů také vyjíždí od domů nebo od obchodu,“ uvedl starosta obce Jan Bezděk.

 

Zobrazovací radary pomohou vedení obce v boji s neukázněnými řidiči. Díky statistickým údajům o časech a rychlostech projíždějících automobilů může starosta obce požádat o pomoc Policii České republiky. Ta zaměří svou hlídkovou činnost na tu dobu, kdy obcí projíždí nejvíce neukázněných řidičů.

 

Celkové náklady na realizaci projektu se vyšplhaly na 457.330,-Kč včetně DPH.

Projekt byl realizován z prostředků Evropské unie díky dotaci poskytnuté Integrovaným regionálním operačním programem prostřednictvím MAS Rozvoj Krnovska.

Virtuální prohlídka obce

Celý Dívčí Hrad můžete mít jako na dlani.
Prohlédnout Dívčí Hrad

zde ...

Pro naše děti

Mateřská škola Dívčí Hrad

Archivy