21/2018

Městský úřad Krnov oznamuje veřejnou vyhláškou o projednání analytické části Územní studie krajiny správního obvodu ORP Krnov zde …

Virtuální prohlídka obce

Celý Dívčí Hrad můžete mít jako na dlani.
Prohlédnout Dívčí Hrad

zde ...

Pro naše děti

Mateřská škola Dívčí Hrad

Archivy