21/2018

Městský úřad Krnov oznamuje veřejnou vyhláškou o projednání analytické části Územní studie krajiny správního obvodu ORP Krnov zde …