Dívčí Hrad, 30. 6. 2023 – V květnu letošního roku byla dokončena stavba zázemí pro poskytování sociálních služeb Centrum HRAD a v červnu byly prostory vybaveny nábytkem a dalším inventářem. Díky tomu budou sociální služby poskytovány v moderních prostorech, kde se budou klienti služeb i zaměstnanci poskytovatele cítit příjemně a komfortně. Finanční prostředky na stavbu a vybavení prostor poskytl Integrovaný regionální operační program prostřednictvím MAS Rozvoj Krnovska a Moravskoslezský kraj.

V Dívčím Hradě jsou občanům i přespolním poskytovány celkem 3 sociální služby – odborné sociální poradenství, sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Tyto služby jsou poskytovány v nevyhovujících prostorech bývalých fotbalových kabin na místním hřišti. Proto v roce 2020 vznikl nápad vybudovat na zelené louce nové, moderní prostory, kde se budou klienti a zaměstnanci poskytovatele cítit dobře. Díky dotační výzvě Integrovaného regionálního operačního programu, kterou administrovala Místní akční skupina Rozvoj Krnovska, a individuální dotaci Moravskoslezského kraje se nalezly i potřebné finanční prostředky na stavbu.

„Žádost o dotaci jsme podali v létě roku 2020. O tři roky později máme v Dívčím Hradě krásnou novou budovu, která bude sloužit našim občanům i přespolním. Jsem rád, že se projekt podařil a klienti služeb budou mít vše potřebné na jednom místě,“ uvádí starosta obce Jan Bezděk. Po administrativním kolečku, kdy je nutné, aby poskytovatel služeb, kterým bude Slezská diakonie, změnil místo poskytování služby, budou prostory užívány od října letošního roku.

Celkové náklady na stavbu činily 5.984.445,-Kč bez DPH, další náklady v řádech statisíců představovala projektová dokumentace, zajištění technického dozoru stavby a vybavení prostor. „Jen díky finančním prostředkům IROPu a Moravskoslezského kraje jsme si mohli dovolit takto nákladný projekt realizovat. Myslím si, že nejen já, ale i celé zastupitelstvo obce a občané si toto uvědomují, a jsme rádi za takovouto podporu naší malé obce,“ doplňuje Jan Bezděk.

 

 

Virtuální prohlídka obce

Celý Dívčí Hrad můžete mít jako na dlani.
Prohlédnout Dívčí Hrad

zde ...

Pro naše děti

Mateřská škola Dívčí Hrad

Archivy